Diensten

Ons team van experts staat KMO’s bij in een belangrijk domein: financiële begeleiding en financieel beheer (recurrente en specifieke begeleiding).

Aanpak

Financieel management is essentieel bij ondernemen: rendabiliteit (ROI), marges, financieringsmethodes, overname of overdracht… zijn typische belangrijke financiële aspecten die de toekomst van een onderneming bepalen. 

Niet elk bedrijf heeft specialisten in alle financiële domeinen in huis. Nochtans ervaart elke ondernemer de noodzaak voor professioneel financieel management. Hier ligt dan ook de uitdaging voor Finpower.  

Uw voordeel is duidelijk: onze diensten worden op uw maat afgestemd en onze ‘seniors’in financieel management komen snel en efficiënt met concrete resultaten. 

De belangrijkste financiële diensten van Finpower Advies & Begeleiding:

Contacteer ons 

Financieel beheer

 • budgettering en budgetopvolging
 • financieringsbegeleiding
 • overleg met banken, financiers en kredietverzekeringsmaatschappijen
 • afsluiten en presentatie van jaarrekening
 • Het dash-board of boordtabel is één van de cruciale onderdelen in de opvolging van uw financieel beheer.   

Contacteer ons 

Financiële diagnose

Een ‘financiële diagnose’ licht uw onderneming door op al haar financiële aspecten. Het is een overzichtelijkeobjectieve en op maat evaluatie van uw financiële situatie. De sterke en zwakke punten van uw financiële structuur en management worden geanalyseerd.

Wij streven hier een drieledig doel na:

 • grondige financiële evaluatie van uw onderneming;
 • advies voor een professionalisering van uw financieel management;
 • u maakt kennis met onze wijze van werken, en wij krijgen een grondig inzicht in uw bedrijf en hart van uw financiële structuur.

Op basis van deze diagnose kan Finpower ook doelstellingen, de belangrijkste actiepunten en een plan van aanpak voorstellen om uw onderneming op financieel vlak te professionaliseren.

Belangrijke onderdelen:

 • gedetailleerde balansanalyse
 • omzetanalyse
 • rendabiliteitsanalyse: rendement per product of segment
 • analyse van de interne financiële rapportering en rapporteringsinstrumenten
 • kredietanalyse, kredietaudit en overzicht zekerheden
 • concurrentieanalyse (optioneel)

Deze analyse wordt traditioneel aangewend om daarnaast nog andere doelstellingen na te streven of in kaart te brengen:

 • aandeelhouderswaarde
 • solvabiliteit
 • winst en cash flow
 • budgetvergelijking
 • rendabiliteit per activiteit
 • werfrendabiliteit
 • orderportefeuille
 • liquiditeit
 • productiviteit

Contacteer ons 

Financiële boordtabel

Dankzij uw boordtabel monitort u snel de financiële gezondheid van uw bedrijf. Samen bepalen we de belangrijkste financiële indicatoren, de mate van detail en de frequentie van uw boordtabel. Het is bijvoorbeeld mogelijk om ook uw eigen kritische succesfactoren (KSF) hieraan te linken.

Contacteer ons 

Businessplan

Een businessplan weerspiegelt de visie van een bedrijf. Toekomstverwachtingen en opportuniteiten worden financieel vertaald in een plan over middenlange termijn. Een businessplan is dus één van de meest belangrijke referentiepunten in uw toekomstig beleid. Het vormt bovendien het uitgangspunt bij een kapitaalzoektocht en versterkt uw onderhandelingen met banken of andere externe financiers.

Finpower gaat nog verder en maakt van uw businessplan een dynamisch financieel instrument. Het zet de koers uit maar laat de mogelijkheid om bij te sturen. Uw organisatie, producten, klanten en concurrenten zijn immers voortdurend in beweging.

Voorbeeld stappenplan:

 • financiële diagnose
 • financieel meerjarenplan
 • optimalisatie financiële structuur
 • eventueel kapitaalzoektocht en onderhandelingen

Contacteer ons 

Waardering

De waardering of waardebepaling van een bedrijf is niet eenvoudig. Als ondernemer of aandeelhouder ontbreekt dikwijls het referentiekader om tot een juiste waardebepaling te komen.

Finpower heeft mede dankzij haar ervaring in overnames en fusies een bewezen aanpak in de waardebepaling van een bedrijf of bedrijfsunit.

Belangrijke onderdelen in een waardebepaling

 • Financiële analyse
 • SWOT
 • Concurrentieanalyse (optioneel)
 • Business plan
 • Waarderingsmethode
 • Tijdshorizon
 • Risicofactoren
 • Groeiperspectief

Contacteer ons 

Concurrentieanalyse

Uw bedrijf vergelijken is zeer moeilijk, vooral wanneer u dit moet doen met organisaties uit een andere sector. Daarom heeft Finpower een methodiek ontwikkeld om op een zeer overzichtelijke manier een vergelijking te maken van uw bedrijf met uw meest relevante concurrenten of collega’s.


Een aantal ‘key-figures’ vormen de basis voor deze benchmark. We analyseren deze indicatoren voor uw concurrenten en maken de vergelijking met uw bedrijf.

Een greep uit enkele belangrijke (financiële) indicatoren:

 • Solvabiliteit
 • Omzet
 • Toegevoegde waarde
 • EBIT en EBITDA
 • Cash Flow
 • Bedrijfskapitaal
 • Behoefte aan extern kapitaal

Contacteer ons 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x