diensten

Ons team van experts staat KMO’s bij in een belangrijk domein: financiële begeleiding en financieel beheer (recurrente en specifieke begeleiding).

Financiële diagnose

Een ‘financiële diagnose’ licht uw onderneming door op al haar financiële aspecten. Het is een overzichtelijke, objectieve en op maat evaluatie van uw financiële situatie. De sterke en zwakke punten van uw financiële structuur en management worden geanalyseerd.

Wij streven hier een drieledig doel na:

 • grondige financiële evaluatie van uw onderneming;
 • advies voor een professionalisering van uw financieel management;
 • u maakt kennis met onze wijze van werken, en wij krijgen een grondig inzicht in uw bedrijf en hart van uw financiële structuur.


Op basis van deze diagnose kan Finpower ook doelstellingen, de belangrijkste actiepunten en een plan van aanpak voorstellen om uw onderneming op financieel vlak te professionaliseren.  

Belangrijke onderdelen:

 • gedetailleerde balansanalyse
 • omzetanalyse
 • rendabiliteitsanalyse: rendement per product of segment
 • analyse van de interne financiële rapportering en rapporteringsinstrumenten
 • kredietanalyse, kredietaudit en overzicht zekerheden
 • concurrentieanalyse (optioneel)


Deze analyse wordt traditioneel aangewend om daarnaast nog andere doelstellingen na te streven of in kaart te brengen:

 • aandeelhouderswaarde
 • solvabiliteit
 • winst en cash flow
 • budgetvergelijking
 • rendabiliteit per activiteit
 • werfrendabiliteit
 • orderportefeuille
 • liquiditeit
 • productiviteit
Contacteer ons contacteer ons