diensten

Ons team van experts staat KMO’s bij in een belangrijk domein: financiële begeleiding en financieel beheer (recurrente en specifieke begeleiding).

Waardering

De waardering of waardebepaling van een bedrijf is niet eenvoudig. Als ondernemer of aandeelhouder ontbreekt dikwijls het referentiekader om tot een juiste waardebepaling te komen.

Finpower heeft mede dankzij haar ervaring in overnames en fusies een bewezen aanpak in de waardebepaling van een bedrijf of bedrijfsunit.  


Belangrijke onderdelen in een waardebepaling

  • Financiële analyse
  • SWOT
  • Concurrentieanalyse (optioneel)
  • Business plan
  • Waarderingsmethode
  • Tijdshorizon
  • Risicofactoren
  • Groeiperspectief
Contacteer ons contacteer ons